L
O
A
D
I
N
G
.
.

ข้อจำกัดความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดในการดูข้อมูลที่มีให้ในพอร์ทัลนี้คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่ถูก จำกัด และตกลงที่จะไม่ส่งข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าเว็บนี้ให้กับทุกคนในประเทศที่ถูก จำกัด หรือแก่บุคคลที่ถูก จำกัด สิ่งพิมพ์เผยแพร่ทั่วประเทศ เนื่องจากข้อ จำกัด ทางกฎหมายในบางเขตอำนาจศาลเว็บไซต์นี้จึงไม่ต้องเผชิญกับผู้คนในประเทศที่ถูก จำกัด และไม่สามารถให้บริการแก่ผู้คนในประเทศที่ถูก จำกัด เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลสำคัญที่ต้องทราบ

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นไปโดยสุจริต แต่ไม่ได้มีไว้สำหรับคนในประเทศที่ถูก จำกัด และไม่ได้มีไว้สำหรับคนในประเทศที่ถูก จำกัด

โปรดอ่านประกาศนี้อย่างถี่ถ้วน - ใช้ได้กับทุกคนที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไปนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง คุณควรอ่านข้อความนี้อย่างสมบูรณ์ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

คนต่างประเทศ

ในบางเขตอำนาจศาลการเรียกค้นข้อมูลที่คุณพยายามใช้อาจผิดกฎหมาย ในเขตอำนาจศาลอื่นบางแห่งเฉพาะบางคนเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลนี้ได้ ใครก็ตามที่ต้องการดูข้อมูลนี้และทำการซื้อขายผ่านเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ก่อน: พฤติกรรมของพวกเขาไม่ได้ถูก จำกัด หรือต้องห้ามตามข้อบังคับท้องถิ่น เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ DTRADER คุณจะถือว่าได้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้และการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

เว็บไซต์นี้จะไม่สร้างบัญชีสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศที่ถูก จำกัด หรือรัฐบาลท้องถิ่นจะไม่สร้างกฎระเบียบสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ใช้เว็บไซต์นี้หรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์นี้

หากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้และเพื่อทำการค้าผ่านเว็บไซต์นี้หรือหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอนุญาตของคุณโปรดออกจากเว็บไซต์นี้

<- อ่าน ->