L
O
A
D
I
N
G
.
.

เว็บไซต์ยินดีให้ข้อมูลเนื้อหาเครื่องมือผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ยังรวมถึงการเปิดเผยที่สำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง การใช้เว็บไซต์นี้ของลูกค้าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างลูกค้าและเว็บไซต์ การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของลูกค้าถือเป็นการยอมรับของลูกค้าต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงประกาศทางกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ของลูกค้าจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของวันที่การเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้านั้นมีประสิทธิภาพ

DTRADER อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และคลิกที่ลิงค์ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ด้านล่างของหน้าเพื่อดูเวอร์ชันล่าสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การที่ลูกค้าเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือว่าลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขดังกล่าว การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะกระทำโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่ของ DTRADER บนเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประกาศให้กับลูกค้านอกเหนือจากการรับรองเว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ DTRADER

เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าและ DTRADER เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น

การกระจายและความรับผิดชอบของผู้เข้าชม

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้งานโดยผู้ที่เผยแพร่หรือใช้กฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวในการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือข้อบังคับในประเทศหรือเขตอำนาจศาลของพวกเขา บริการหรือการลงทุนที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ DTRADER จะไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่ให้บริการหรือการลงทุนดังกล่าวในประเทศที่พำนักอาศัยของพวกเขาเนื่องจากละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยืนยันข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นที่พวกเขาผูกพันและอยู่ภายใต้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขดัดแปลงทำซ้ำแจกจ่ายหรือใช้วัสดุใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DTRADER รวมถึงข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงรหัสซอฟต์แวร์หรือการตั้งค่าส่วนต่อประสานผู้ใช้ หรือลงชื่อ

หากลูกค้าเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้โดยเว็บไซต์อื่นเว็บไซต์ของลูกค้า (และลิงค์) อาจไม่เห็นด้วยสนับสนุนหรือเป็นพันธมิตรกับที่ไม่ใช่เว็บไซต์นิติบุคคลบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดูแลเครือข่ายและนอกเหนือจากข้อความลิงค์ อย่าใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการใด ๆ ของเว็บไซต์นอกเหนือจากที่มีอยู่ในนั้น วัสดุและซอฟต์แวร์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นชื่อเครื่องหมายเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดที่เป็นของหรือบนผู้จัดจำหน่ายของเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้ทำซ้ำโดยได้รับอนุมัติจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความถูกต้องของข้อมูล

แม้ว่า DTRADER ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเพื่อช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระ DTRADER ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์นั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลและจะไม่ล่าช้าหรือล้มเหลวในการส่งหรือรับเหตุผลทางตรงหรือทางอ้อมหรือการแจ้งเตือนเนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์หรือลูกค้าไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ DTRADER จะแสดงเฉพาะในวันที่เผยแพร่หรือในวันที่ระบุและอาจถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์การตลาดที่ตามมาหรือเหตุผลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตั้งค่าการเชื่อมต่อบนเบราว์เซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

การใช้งานต้องห้าม

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมีข้อ จำกัด ด้านความจุและมีผู้ใช้งานหลายคนอย่าใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหายหรือทำให้เซิร์ฟเวอร์ DTRADER หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DTRADER โอเวอร์โหลด ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่อาจรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของผู้อื่น

การใช้ลิงค์

เว็บไซต์ DTRADER อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น DTRADER ไม่ได้ควบคุมความถูกต้องของเนื้อหาหรือวัสดุของเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่ยินยอมให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว ลิงก์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและ DTRADER จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดตามกฎหมายและความรับผิดทั้งหมดสำหรับเนื้อหาหรือการทำงานของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

DTRADER ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าหรือจะไม่ถูกรบกวนทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้เว็บไซต์นี้ไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เว็บไซต์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้หรือว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ซื้อหรือได้รับจากลูกค้าผ่านเว็บไซต์จะตรงตามความคาดหวังของลูกค้า

การซ่อมแซม

ตามเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้าลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและอาจไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของลูกค้าหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของลูกค้าการเรียกร้องความสูญเสียความรับผิดทางกฎหมายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ และผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามยื่นเรื่องร้องเรียน

ความลับ

เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องเก็บหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของ DTRADER ไว้เป็นความลับ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับคำแนะนำหรือการสื่อสารใด ๆ ที่ส่งไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ DTRADER อาศัยดำเนินการและดำเนินการในนามของ DTRADER ในส่วนของคำแนะนำใด ๆ ที่ออกโดยลูกค้าหรือเว็บไซต์โดยสุจริตว่าลูกค้าหรือตัวแทนได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ดำเนินการในนามของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถและผูกพันกับคุณอย่างเต็มที่ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า DTRADER มีสิทธิ์ที่จะพึ่งพาหมายเลขบัญชีและ / หรือรหัสผ่านของลูกค้าเพื่อระบุลูกค้าและยอมรับว่าลูกค้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากลูกค้า

การสิ้นสุด

DTRADER ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือไม่ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<- อ่าน ->